ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยของ JSPS”

           ด้วย องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น สำนักงานประจำกรุงเทพฯ  (The Japan Society for the Promotion of Science) หรือ JSPS ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของประเทศญี่ปุ่น มีกำหนดจัดกิจกรรม “ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยของ JSPS&rdq...

อ่านต่อ

มฟล. ขนงานวิจัยเด่น คว้ารางวัลชมเชย ในการนำเสนอผลงานวิจัยภาคนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562”

          ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้นำผลงานวิจัยเด่น 14 ผลงาน ในหัวข้อหลัก Waste to Wealth  สำหรับการนำงานวิจัยไปแก้ไขปัญหาและเพิ่มมูลค่า “ขยะจากชุมชน” และ “ขยะจากผลผลิตทางการเกษตร” ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิ...

อ่านต่อ

การบรรยายพิเศษเรื่อง “การทำวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล”

ด้วย ส่วนบริการงานวิจัย กำหนดจัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “การทำวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น...

อ่านต่อ

อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คว้ารางวัลเหรียญทอง จากประเทศจีน

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสากร แซ่วัน อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการประชุม “The 10th International Exhibition of Invention...

อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมงาน มหกรรม “๒๐ ปี แม่ฟ้าหลวงวิชาการ”

ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดงานมหกรรม “๒๐ ปี แม่ฟ้าหลวงวิชาการ” ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสการดำเนินงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครบรอบ ๒๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย และเผยแพร่องค์ความร...

อ่านต่อ

กำลังแสดงหน้า 1 จากทั้งหมด 6 หน้า

หน้า 1   2     3     4     5     6   ถัดไป | หน้าสุดท้าย