ข่าวประชาสัมพันธ์


Beall’s List “รายชื่อวารสารและสำนักพิมพ์สุ่มเสี่ยงที่ไม่ควรส่งผลงานไปตีพิมพ์เผยแพร่”

          รายชื่อวารสารที่คณาจารย์ นักวิจัย ไม่ควรส่งบทความวิจัยไปตีพิมพ์หรือเข้าร่วมประชุมวิชาการ เนื่องจากผลงานวิจัยที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือสำนักพิมพ์ที่ปรากฏใน Beall’s List อาจจะไม่เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ ทำให้เอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึง...

อ่านต่อ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุ +แนวปฏิบัติการติดตามโครงการวิจัย หลังสิ้นสุดระยะเวลาวิจัย และรายงานสถานะเบิกจ่ายเงิน

   ด้วย ส่วนบริการงานวิจัย ได้จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการวิจัย เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับอาจารย์และนักวิจัยทุกท่าน ดังนี้

           1. เรื่อง "แนวปฏิบัติในการติดตามโครงการวิจัย กรณีสิ้นสุดระยะเวลาดำเนิน...

อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมหารือแนวทางการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ทุน สกว.

   ด้ย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการิจัย (สก.) ชุดโครงการ "การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)" ร่

อ่านต่อ

ยินดีกับนักวิจัย มฟล. ที่ได้รับรางวัลประกวดเวทีระดับนานาชาติ ในงาน “Seoul International Invention Fair 2017” (SIIF 2017)

     เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ได้ร่วมงานแถลงข่าวและพิธีมอบ ประกาศนียบัตรให้แก่นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการประกวดและจัดแสดง ผลงานวิจั...

อ่านต่อ

สวทช. จัดงานแสดง เทคโนโลยีชิ้นส่วนยานยนต์ ประจำปี 2560 (Auto Parts Tech Day 2017)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญร่วมงานแสดงเทคโนโลยีชิ้นส่วนยานยนต์ ประจำปี 2560 (Auto Parts Tech Day 2017) ภายใต้หัวข้อ “ชิ้นส่วนยานยนต์และอุตสาหกรรมอนาคต: อากาศยาน ยานยนต์ไฟฟ้า และระบบอัจฉริยะ” ระหว่างวันที่ 9 – 10 ส.ค.60 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเ...

อ่านต่อ

กำลังแสดงหน้า 1 จากทั้งหมด 4 หน้า

หน้า 1   2     3     4   ถัดไป | หน้าสุดท้าย