ข่าวประชาสัมพันธ์


ยินดีกับนักวิจัย มฟล. ที่ได้รับรางวัลประกวดเวทีระดับนานาชาติ ในงาน “Seoul International Invention Fair 2017” (SIIF 2017)

     เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ได้ร่วมงานแถลงข่าวและพิธีมอบ ประกาศนียบัตรให้แก่นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการประกวดและจัดแสดง ผลงานวิจั...

อ่านต่อ

สวทช. จัดงานแสดง เทคโนโลยีชิ้นส่วนยานยนต์ ประจำปี 2560 (Auto Parts Tech Day 2017)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญร่วมงานแสดงเทคโนโลยีชิ้นส่วนยานยนต์ ประจำปี 2560 (Auto Parts Tech Day 2017) ภายใต้หัวข้อ “ชิ้นส่วนยานยนต์และอุตสาหกรรมอนาคต: อากาศยาน ยานยนต์ไฟฟ้า และระบบอัจฉริยะ” ระหว่างวันที่ 9 – 10 ส.ค.60 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเ...

อ่านต่อ

เอกสาร คู่มือการรับทุนวิจัย มฟล. และคู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานการใช้จ่ายเงิน

    ด้วย ส่วนบริการงานวิจัย ได้จัดทำคู่มือการรับทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ คู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้นักวิจัยใช้เป็นแนวทางสำหรับการขอรับทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยในการที่จะดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ต่อไป ดังไฟล์คู่มือแนบมาพร้อมนี้<...

อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “การจัดฟอรั่มเชิงรุกสำหรับอุตสาหกรรม”

                    ด้วย โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้การสนับสนุนจาก กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดทำโครงการ “การจัดฟอรั่มเชิงรุกสำหรับอุตสาหกรรม” ในวันอังคาร ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ &ndash...

อ่านต่อ

ข้อมูลจากการประชุมชี้แจง

           ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้จัดการประชุมชี้แจง "แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ เชิง...

อ่านต่อ

กำลังแสดงหน้า 1 จากทั้งหมด 3 หน้า

หน้า 1   2     3   ถัดไป | หน้าสุดท้าย