อาจารย์ ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล

  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
 
 ประวัติด้านการศึกษา
 
 
ระดับปริญญาตรี
2542
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 
ระดับปริญญาโท
  
 
 
ระดับปริญญาเอก
2547
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
 สาขาที่เชี่ยวชาญ
 

เทคโนโลยีการอาหาร และ เทคโนโลยีชีวภาพ

Food Science and Technology,  Biotechnology

 
ลำดับที่
โครงการวิจัย
สำนักวิชา
ปี
1
ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์การต้านการเจริญของจุลินทรีย์ของสารสกัดจากชาเขียว ชาดำ และเมี่ยง
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2
ผลของกระบวนการหมักต่อคุณภาพของน้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรด
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
3
การวิเคราะห์คาเทชิน คาเฟอีน และกรดแกลลิคในชาด้วยวิธีการที่รวดเร็ว
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2549
รวมทั้งหมด 3 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1