อาจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร

  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
 
 ประวัติด้านการศึกษา
 
 
ระดับปริญญาตรี
1994
B.Sc. (Agriculture)   Chiangmai University (Thailand)
 
 
ระดับปริญญาโท
1997
M.Sc. (Plant Pathology)   The University of Sydney (Australia)
 
 
ระดับปริญญาเอก
2007
PhD (Postharvest Pathology)   The University of Adelaide (Australia)
 
 สาขาที่เชี่ยวชาญ
 

 


 

3) Plant nutrition

2) Biological control of plant diseases   
 
3) Plant nutritionPlant pathology, particularly in postharvest pathology
 
2) Biological control of plant diseases   
 
3) Plant nutrition
1)1)    Plant pathology, particularly in postharvest pathology

1)    Plant pathology, particularly in postharvest pathology

2)    Biological control of plant diseases   

3)    Plant nutrition    

 

  

 
Plant pathology, particularly in postharvest pathology
 
2) Biological control of plant diseases   
 
3) Plant nutritionอ
 
ลำดับที่
โครงการวิจัย
สำนักวิชา
ปี
1
การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อราสาเหตุโรคหลังการเก็บเกี่ยว ของสารสกัดจากเนื้อเยื่อ albedo ของส้มโอ
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2558
2
คุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อจุลินทรียของกากกาแฟ
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2558
รวมทั้งหมด 2 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1