อาจารย์ชยพล คำยอด

  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 ประวัติด้านการศึกษา
 
 
ระดับปริญญาตรี
1998
B.Eng. in Telecommunication Engineering   Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand
 
 
ระดับปริญญาโท
2004
M.Eng. in Electrical Engineering   The City College of New York, New York, USA
 
 
ระดับปริญญาเอก
Ph.D. Candidate   Aalborg University, Aalborg, Denmark
 
 สาขาที่เชี่ยวชาญ
 
 
ลำดับที่
โครงการวิจัย
สำนักวิชา
ปี
1
อุปกรณ์ตรวจจับไฟป่าอัตโนมัติโดยใช้เทคนิคประมวลผลภาพ
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557
รวมทั้งหมด 1 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1