ภาพกิจกรรมการจัดโครงการ “การจัดฟอรั่มเชิงรุกสำหรับอุตสาหกรรม”