ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสาร "ศิลปกรรมสาร" มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


 

คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิชาการ เผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการศิลปกรรมสาร
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ ในศาสตร์ทางด้านศิลปะแขนงต่างๆ โดยผู้สนใจส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ได้ทาง 
1 ส่งทาง e-mail เป็น MS Document มาที่ Email : fineartstu @ gmail.com
2 ส่งต้นฉบับ 1 ชุด พร้อม Copy File ผลงานใส่แผ่น CD แล้วส่งทางไปรษณีย์มาที่ งานประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร. 02 696 6248-9
http://fineart.tu.ac.th/index.php/th/journal/fa-read-journal

 

เอกสารแนบ

 

ประกาศข่าวนี้เมื่อ : วันศุกร์ที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560