ประชาสัมพันธ์การอบรมและพัฒนานักวิจัยด้วยเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่ง (สกอ.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตร "การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ" ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ใจสามารถสมัคเข้าร่วมการอบรมฯ ดังกล่าวได้ที่ http://unrn.rac.oop.cmu.ac.th/main/  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

 

รายละเอียโครงการ

 

ประกาศข่าวนี้เมื่อ : วันพุธที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560