ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ TIMES-iCON2017


 

                     ด้วย คณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

                     จึงขอประชาสัมพันธ์มายังผู้ที่สนใจเข้ารวมการประชุมวิชาการ ดังกล่าวสามารถสมัครเข้าร่วมการประชุมฯ และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://times-icon.org  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจาก อาจารย์ ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี โทรศัพท์ 081-402-3627 หรือ 02-889-2138 หรือ Email : sotarat.tha@mahidol.ac.th

 

เอกสารแนบ1

 

ประกาศข่าวนี้เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560