ยินดีกับนักวิจัย มฟล. ที่ได้รับรางวัลประกวดเวทีระดับนานาชาติ ในงาน “Seoul International Invention Fair 2017” (SIIF 2017)


 

     เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ได้ร่วมงานแถลงข่าวและพิธีมอบ ประกาศนียบัตรให้แก่นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการประกวดและจัดแสดง ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ในงาน “Seoul International Invention Fair 2017” (SIIF 2017) ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
 
การประกวดและจัดแสดงในครั้งนี้ มีผลงานส่งเข้าร่วมประกวด กว่า 600 ผลงาน จาก 33 ประเทศ ซึ่งผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับรางวัล 2 ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด  ดังนี้
 
 
รางวัลเหรียญทอง (Gold Prize) และรางวัลพิเศษอื่นๆ
1. โครงการวิจัย "ผลิตภัณฑ์ชะลอความชราจากสเต็มเซลล์ข้าว"  รางวัล Special Award จากประเทศไต้หวัน  ของ อาจารย์ ดร.นิสากร แซ่วัน  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2. โครงการวิจัย "ครีมบำรุงผิวหน้า ลดความหมองคล้ำ ต้านความชรา จากข้าวหอมมะลิ"  รางวัล Diploma Award จากประเทศรัสเซีย ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี กับยาวัฒนกุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2. ครีมบำรุงผิวหน้า ลดความหมองคล้ำ ต้านความชรา จากข้าวหอมมะลิ (Diploma Award ประเทศรัสเซีย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มยุรี กับยาวัฒนกุล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ได้ร่วมงานแถลงข่าวและพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการประกวดและจัดแสดง ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ในงาน “Seoul International Invention Fair 2017” (SIIF 2017) ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
 
การประกวดและจัดแสดงในครั้งนี้ มีผลงานส่งเข้าร่วมประกวด กว่า 600 ผลงาน จาก 33 ประเทศ ซึ่งผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของ สวก. ทั้ง 7 ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด ได้รับรางวัล ดังนี้
 
รางวัลเหรียญทอง (Gold Prize) และรางวัลพิเศษอื่นๆ
1. ผลิตภัณฑ์ชะลอความชราจากสเต็มเซลล์ข้าว (Special Award ประเทศไต้หวัน) ดร.นิสากร แซ่วัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2. ครีมบำรุงผิวหน้า ลดความหมองคล้ำ ต้านความชรา จากข้าวหอมมะลิ (Diploma Award ประเทศรัสเซีย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มยุรี กับยาวัฒนกุล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

 

ประกาศข่าวนี้เมื่อ : วันอังคารที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560