ขอเชิญเข้าร่วมหารือแนวทางการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ทุน สกว.   ด้ย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการิจัย (สก.) ชุดโครงการ "การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)" ร่มกับมหาิทยาลัยแม่ฟ้าหลง กำหนดจัดการประชุมเครือข่ายนัิจัย และผู้ประกอบการในพื้นที่เขตจังหัดเชัียงรายและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อร่มกันหารือแนทางในการพัฒนาโจทย์ิจัยที่สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม SME ในันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องชงโค อาคาร M Square โซน E-Park ชั้น 3 

 
       ส่นบริการงานิจัย จึงขอเรียนประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่มการประชุมหารือดังกล่า โดยส่งแจ้งตอบรับได้ที่ goo.gl/forms/epgxP9A4r383RB8r1 
 
กำหนดการและรายละเอียดงานดังไฟล์แนบ 
 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ส่นบริการงานิจัย โทรศัพท์ 6389 6358 

 

กำหนดการ
รายละเอียดประชาสัมพันธ์

 

ประกาศข่าวนี้เมื่อ : วันพุธที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ.2561