แรงบันดาลใจ อาจารย์วิทยาศาสตร์ มฟล. กวาด 6 ทุนวิจัย ภายใน 1 ปีอาจารย์ ดร.ศิระประภา มหานิล จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะมาบอกถึงแรงบันดาลใจ ที่ทำให้มีกำลังใจในการยื่นขอทุนวิจัยจากทั้งแหล่งทุนภายในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้ถึง 6 ทุนวิจัย ภายใน 1 ปี 

 

“การค้นหาตนเองให้พบและมองไปยังจุดหมายปลายทาง มองถึงความสำเร็จและความภาคภูมิใจที่จะเกิดขึ้น โดยเริ่มจากเป้าหมายที่ใกล้ตัวก่อน อย่างเช่ ทุนจากหน่วยงานการศึกษา และทุนภายในประเทศ ดังนี้

 

1) ทุนผู้ช่วยวิจัย พวอ. ของ สกว. ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม (ทุน 2 ปี) ซึ่งเป็นการให้ทุนการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาและตอบโจทย์ให้กับภาคอุตสาหกรรม

2) ทุนพัฒนานักวิจัย จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ทุน 2 ปี)

3) ทุนอุดหนุนการวิจัย แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (งบประมาณแผ่นดิน) ซึ่งผ่านการพิจารณาร่วมจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (ทุน 1 ปี)

4) ทุนจาก สวก. หรือ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (ทุน 1 ปี) ที่เน้นในด้านการพัฒนางานวิจัยพื้นฐาน นวัตกรรม และการจัดการความรู้

 

และเมื่อฝึกตนเองให้เก่งและคล่องขึ้นแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะเพิ่มความท้าทายให้มากขึ้นโดยขอทุนจากแหล่งทุนที่มีการแข่งขันสูงและจำกัดจำนวนทุน อย่างทุนจาก 5) มูลนิธิโทเร เพื่อส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) (ทุน 1 ปี) ในด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีแค่ 20 ทุนทั่วประเทศไทยเท่านั้น

 

ยิ่งไปกว่านั้นการเพิ่มความท้าทายด้วยการก้าวออกไปแข่งขันชิงทุนต่างประเทศ และเพื่อเป็นการประกาศชื่อเสียงของเราด้วย โดยอาจจะมองโครงการที่จัดขึ้นมาเป็นพิเศษอย่าง 6) ทุน Fulbright US-ASEAN Visiting Scholars Program- (USAS) (ทุนร่วมทำวิจัยที่มหาวิทยาลัยใน US 4 เดือน) ที่มีจำนวนทุนวิจัยให้เพียง 10 ทุนเท่านั้นใน ASEAN ซึ่งเป็นโครงการพิเศษด้านการศึกษาเกี่ยวกับอาเซียนหรือความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯกับอาเซียน ซึ่งต้องผ่านด่านตั้งแต่ในประเทศ ที่ต้องนำเสนองานวิจัยให้ได้ดีที่สุดเป็น 2 คนแรกของประเทศ เพื่อให้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงการแข่งขันระดับภูมิภาค และเพื่อขออนุมัติขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมาธิการสหรัฐฯ – อาเซียนในกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย โดยจะไปทำการวิจัยในสหรัฐอเมริการ่วมกับนักวิทยาศาสตร์ใน Plant Pathology and Plant-Microbes Biology, Cornell University และ Grape Genetic Research Unit (GGRU), USDA-ARS เป็นระยะเวลา 4 เดือน

 

จากความสำเร็จนี้ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการพิสูจน์ตนเองและได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งจะเป็นฐานการสร้างเครือข่ายวิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตนเอง นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ตลอดจนประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาและการวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมและนโยบาย Thailand 4.0” 

 

หวังว่าผลงานการรับทุนของอาจารย์ ดร.ศิระประภา จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้นักวิจัยท่านอื่นในการขอทุนวิจัยต่างๆ หากนักวิจัยท่านใดต้องการปรึกษาหรือติดต่อเรื่องทุนวิจัย สามารถเข้ามาพบกันได้ที่ส่วนบริการงานวิจัย อาคารบริการวิชาการ AS ชั้น 2 โทร 6358, 6387, 6389 อีเมล์ research@mfu.ac.th อย่าลืมติดตามกิจกรรมและข่าวสารดีๆได้ที่ http://research.mfu.ac.th/

 

 

ประกาศข่าวนี้เมื่อ : วันพุธที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561