อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คว้ารางวัลเหรียญทอง จากประเทศจีน


 

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสากร แซ่วัน อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการประชุม “The 10th International Exhibition of Inventions & The 3rd World Invention and Innovation Forum (IEI & WIIF 2018)”ขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน 2561 ณ Guangdong Tanzhou International Convention and Exhibition Center เมืองฝอซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน  ซึ่งทาง วช. ได้นำผลงานที่มีคุณภาพของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยเข้าร่วมประกวด ในการประชุมดังกล่าว

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสากร แซ่วัน ได้รับมอบประกาศนียบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณ และแสดงความขอบคุณนักวิจัยที่เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานในเวทีนานาชาติ จากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในงานแถลงข่าว “ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ไทยร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีนานาชาติ” จัดขึ้น ณ ห้องประชุมมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิชัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

 

 

ประกาศข่าวนี้เมื่อ : วันจันทร์ที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561