ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยของ JSPS”           ด้วย องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น สำนักงานประจำกรุงเทพฯ  (The Japan Society for the Promotion of Science) หรือ JSPS ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของประเทศญี่ปุ่น มีกำหนดจัดกิจกรรม “ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยของ JSPS”  ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องชงโค ชั้น 3 อาคาร M-Squareมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยของ JSPS และโครงการที่สนับสนุนความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ การเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ การแพทย์ เภสัชศาสตร์  และทุกสาขาวิชาระหว่างชุมชนวิชาการและอุตสาหกรรมของไทยและญี่ปุ่น โดยมีรายละเอียดและกำหนดการดังแนบมาพร้อมนี้ นั้น

          ส่วนบริการงานวิจัย จึงขอเรียนประชาสัมพันธ์มายังคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาทุกท่าน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว โดยสามารถแจ้งรายชื่อตามแบบตอบรับทางอีเมล์ research@mfu.ac.thหรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/SKXe5Yw2qKmHovas8 ภายในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ด้วย

 

โครงการและกำหนดการ

 

ประกาศข่าวนี้เมื่อ : วันพุธที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562