ประกาศข่าวนี้เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ.2513