ประชาสัมพันธ์รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564” 


ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้แบ่งเป็น 5 ด้าน


   1. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ
   2. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
   3. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ
   4. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสื่อและการสื่อสาร
   5. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น


     หน่วยงานและผู้ที่สนใจทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และบุคคลทั่วไปสามารถสมัครเข้าร่วมประกวดรางวัล ได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2564 โดยดูรายละเอียดขั้นตอนการสมัคร และแนวทางการส่งผลงานผ่านทางออนไลน์ที่ award.nia.or.th หรือ E-mail : awards@nia.or.th

| writer Olan Wanchai |