ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผู้บริหาร บพค. พบประชาคมวิจัย มฟล.

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล


 

ส่วนบริหารงานวิจัย ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัยชาว มฟล. และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม "ผู้บริหาร บพค. พบประชาคมวิจัย มฟล." ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565  เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร M Square E-Park ชั้น 5 

โดยในกิจกรรม ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. ซึ่งเป็น PMU ที่เน้นเรื่องการสร้างองค์ความรู้และกำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง จะแจ้งรายละเอียดการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยและความต้องการตามที่โจทย์ของ บพค. 

หลังจากนั้นจะพบกับการนำเสนอโครงการวิจัยจากคณาจารย์ มฟล. ในด้าน Reskills/Upskills และแผนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถยื่นข้อเสนอโครงการกับ บพค. ได้ปังและตรงเป้าประสงค์

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถสมัครได้ที่ลิ้งค์ ลงทะเบียน

| writer Olan Wanchai |