เปิดรับสมัครจ้างงานตามโครงการ อว. สร้างงาน ระยะที่ 2 (รอบเพิ่มเติม)

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

     ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เปิดรับสมัครจ้างงานตามโครงการ อว. สร้างงาน ระยะ 2 จำนวน 110 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 16-23 มิถุนายน 2563 และประกาศผลในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ไปแล้วนั้น

     ในการนี้ มีผู้สมัครเข้าร่วมแล้ว 86 อัตรา มหาวิทยาลัยแมฟ้าหลวง จึงเปิดรับสมัครเพิ่มเติมอีก 24 อัตราเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563  โดยมีรายละเอียดโครงการที่เปิดรับสมัครดังไฟล์แนบมาพร้อมนี้

| writer Olan Wanchai |