ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2564

Categories: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหดนจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2564 ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

ส่วนบริหารงานวิจัย จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์/นักวิจัย ส่งผลงานประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2564 โดยจัดทำแบบฟอร์มตาม QR code แนบมาพร้อมนี้ และส่งกลับให้ วช. ที่เมล์ inventorday.rekm@nrct.go.th ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2563  และทาง วช. จะประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับการพิจารณาทางเว็บไชต์ http://inventorday.nrct.go.th

-ดาวน์โหลดหนังสือประชาสัมพันธ์​​​​​​​

| Created by Olan Wanchai |