การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับปริญญาตรี ครั้งที่ 1

Categories: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับปริญญาตรี ครั้งที่ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม http://nac-husoc.bru.ac.th/

| Created by Olan Wanchai |