กิจกรรมบรรยาย เพื่อชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย ประจำปี 2564

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

   ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร ส่วนพัฒนาความสันพันธ์ระหว่างประเทศ และสำนักงานบัณฑิตศึกษา ร่วมกับส่วนบริหารงานวิจัย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบรรยาย เพื่อชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย ประจำปี 2564 (Reinventing University System 2021) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมดอยแง่ม อาคารวันชัย ศิริชนะ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย จำนวน 65 ท่าน

 

| writer Olan Wanchai |