ข่าวประชาสัมพันธ์ / งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

เปิดรับสมัครจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบ COVID-19 จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานกรมวิทยาศาสตร์บริการ

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล “รางวัลการวิจัยแห่งชาติ” ประจำปี 2563

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

โจทย์งานวิจัยที่น่าสนใจ ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล