ข่าวประชาสัมพันธ์ / งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

การประชุมวิชาการการบริหารพัฒนาสังคม และยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 5

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

เปิดรับสมัครจ้างงานตามโครงการ อว. สร้างงาน ระยะที่ 2 (รอบเพิ่มเติม)

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

เอกสารประกอบการบรรยายแนวทางการจัดทุนวิจัยและนวัตกรรมของ บพข. ปี 2564

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

กิจกรรม รองอธิการบดีพบประชาคมวิจัย มฟล. "ทิศทางการขอทุนวิจัยและนวัตกรรม"

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

5 บทสัมภาษณ์นักวิจัยเด่น ปี 2562

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

เปิดรับสมัครจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบ COVID-19 จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานกรมวิทยาศาสตร์บริการ

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล