ขอเชิญเข้าร่วม “การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (The 19th National Postharvest Technology Conference: NPHT19)”

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา

ขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้าร่วม

“การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (The 19th National Postharvest Technology Conference: NPHT19)” (แบบออนไลน์)
ในระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2565

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ npht.phtnet.org
National Postharvest Technology Conference - ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (ประชุมออนไลน์) npht.phtnet.org หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 053-944-031

จัดโดย ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 |