ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา

(15 มิ.ย.66) เชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ "มฟล. กับการเตรียมพร้อมในการจัดอันดับสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา ส่วนบริการงานวิจัย

(3-4 ก.ค.66) เชิญเข้าร่วมกิจกรรม Mentoring System 2023

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา ส่วนบริการงานวิจัย

(8–9 June 2023) เชิญเข้าร่วมโครงการ Biosafety and Biosecurity Training Course (English version)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา

แผนกิจกรรมอบรมด้านงานมาตรฐานการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2566

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา ส่วนบริการงานวิจัย

(27-28 เม.ย.66) เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย มฟล. เข้าร่วมอบรม "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการให้โดนใจผู้ให้ทุน"

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา ส่วนบริการงานวิจัย

เชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 4

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา ส่วนบริการงานวิจัย

3 มี.ค.66 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดตัว e-learning ของหลักสูตร “Human Research Protection”

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา ส่วนบริการงานวิจัย