ข่าวประชาสัมพันธ์ / งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

22 ก.ย.66 กิจกรรมชี้แจงการดำเนินงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

18-20 ก.ย.66 กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงาน หน่วยวิจัย กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย ประจำปี 2566

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

21 ก.ย.66 Roadshow รองอธิการบดีพบสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

19 ก.ย.66 Roadshow รองอธิการบดีพบสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

16 ก.ย.66 กิจกรรมพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมกับบริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

(14 ก.ย.-1 ต.ค.66) ขอเชิญส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมประกวด THE Awards Asia 2024

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

8 ก.ย.66 Roadshow รองอธิการบดีพบสำนักวิชานิติศาสตร์

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

5 ก.ย.66 หัวหน้าส่วนบริหารงานวิจัยเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

5 ก.ย.66 Roadshow รองอธิการบดีพบสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

4 ก.ย.66 หัวหน้าส่วนบริหารงานวิจัยเข้าร่วมประชุมชี้แจง "เป้าหมายการสนับสนุนงบประมาณด้าน ววน. และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณ"

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย