ข่าวประชาสัมพันธ์ / งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

TARR คลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทยจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และเข้าถึงง่าย

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

12 ก.ย.65 ส่วนบริหารงานวิจัยจัดกิจกรรมการชี้แจงการดำเนินงานวิจัย ทุน มฟล. ประจำปี 2566

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

12 ก.ย.65 ผอ.MRii อภิปรายรายงานผลฯ ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 30

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

9-10 มิ.ย. 65 MRii จัดเวทีให้นักวิจัยเสนอ Concept Proposal ต่อบริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล