ข่าวประชาสัมพันธ์ / งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

แนวปฏิบัติและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัย

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

ส่วนบริหารงานวิจัย ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัยผู้ได้รับรางวัลนักวิจัย

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผ่านการตรวจเยี่ยมประเมิน SIDCER-FERCAP

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานนิทรรศการ “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564”

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล