ข่าวประชาสัมพันธ์ / งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

มฟล.จัดนิทรรศการ ‘มหาวิทยาลัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและความยั่งยืน’ - 'กรมสมเด็จพระเทพฯ' ทอดพระเนตร

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

ขอเชิญชวน ผู้มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ในระหว่างเดือนเมษายน - สิงหาคม 2567 

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

วันที่ 21 กพ. 67 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015”

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

20 กพ. 2567  กิจกรรม “โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)”

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

หน่วย บพท. ขอเชิญชวนนักวิจัยทุกท่านเข้าร่วมประชุมชี้แจงการรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย