ข่าวประชาสัมพันธ์ / งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

แนวปฏิบัติและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัย ทุน มฟล. และ Basic Research Fund (FF)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

11 ม.ค.65 กิจกรรมรางวัลนักวิจัย เพื่อมอบให้เป็นเกียรติแก่นักวิจัย มฟล.ที่มีผลงานวิจัยโดดเด่น

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

MRii ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบรางวัลนักวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (11 ม.ค.65)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผ่านการตรวจเยี่ยมประเมิน SIDCER-FERCAP

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานนิทรรศการ “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564”

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล