ข่าวประชาสัมพันธ์ / งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

21 มิ.ย.66 กิจกรรม “ชี้แจงการดำเนินงานการส่งผลลัพธ์ Fundamental Fund ประเภท Basic Research 2565"

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

16 มิ.ย.66 ประชุมประจำเดือน สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

15 มิ.ย.66 การบรรยายพิเศษ "มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับการเตรียมพร้อมในการจัดอันดับสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

12 มิ.ย.66 ประชุมการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล Country Insights Dashboard (CID)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

10 มิ.ย.66 กิจกรรม "การจัดทำคู่มือแนวทางปฎิบัติ​เพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ (Manual of operation, MOP)​"

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

8-9 มิ.ย.66 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) "ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ"

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

1-2 มิ.ย.66 โครงการอบรม “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการตรวจประเมินความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี มอก.2677-2558"

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

26 เม.ย.66 ประชุม Focus Group ขับเคลื่อนนโยบายการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

27-28 เม.ย.66 โครงการอบรม "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้โดนใจผู้ให้ทุน"

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย