ข่าวประชาสัมพันธ์ / งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

22 ส.ค.66 กิจกรรมเครือข่ายงานวิจัยกับภาคเอกชน ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับเครือเบทาโกร (วันที่ 1)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

17 ส.ค.66 Roadshow รองอธิการบดีพบสำนักวิชาจีนวิทยา

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

16 ส.ค.66 Roadshow รองอธิการบดีพบสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

15 ส.ค.66 Roadshow รองอธิการบดีพบสำนักวิชานวัตกรรมสังคม

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

11 ส.ค.66 มฟล. รับรางวัล Silver Award ในงาน Thailand Research Expo 2023

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

10 ส.ค.66 มฟล. รับโล่เกียรติคุณจาก วช. ในงาน Thailand Research Expo 2023

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

9 ส.ค.66 มฟล. ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

7-11 ส.ค.66 มฟล. เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2023 

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

7 ส.ค.66 ผลงาน มฟล. ได้รับเลือกเข้าโชว์ Highlight Stage ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย

7 ส.ค.66 มฟล. รับโล่และประกาศนียบัตร: คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ระดับชาติ (NECAST)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล ส่วนบริการงานวิจัย