ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา

เชิญชวนส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อเผยแพร่ในวารสารโรคเอดส์

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา

เชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการของเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา

โอกาสดี ห้ามพลาด!!! โครงการอบรม "การบริหารจัดการ SMART FARM ในยุค Digital"

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา

เอกสารประกอบและวีดีโอบันทึกการบรรยายพิเศษ "ผู้บริหาร บพท. พบประชาคมวิจัย มฟล."

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา

ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ "ผู้บริหาร บพท. พบประชาคมวิจัย มฟล."

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "โครงการมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติ" โดยคณะวิทยากรจาก วช.

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา