ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา

เอกสารประกอบ กิจกรรมสุนทรียเสวนาออนไลน์ เรื่อง "ทำวิจัยอย่างถูกวิธี ชีวีเป็นสุข"

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา

ขอเชิญรับฟัง บพข. จัดสัมมนาเส้นทางทุนวิจัยสำหรับการเสนอขอทุนวิจัยผ่าน บพข.

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ชี้แจงกรอบวิจัย สวก.63"

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา