(1 ส.ค.-30 ก.ย.66) กิจกรรม "การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนา Manuscript"

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา

♦ พบกันอีกครั้งกับกิจกรรมดีๆ ♦
ส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอเรียนเชิญคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รับปรึกษาด้านภาษาในการเตรียมความพร้อม Manuscript 
ภายใต้กิจกรรม  "การให้คำปรึกษา เพื่อพัฒนา manuscript"
ช่วงสิงหาคม- กันยายน 2566 ณ ส่วนบริหารงานวิจัย อาคารบริการวิชาการ (AS) 
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ขอพร สุสังกร์กาญจน์ 

คณาจารย์และนักวิจัยที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเพื่อส่ง manuscript เพื่อนัดเวลาเข้าปรึกษา
ได้ที่ https://forms.gle/smn4rJjPUnthzmbF6
หรือตาม QR Code

 |   |  ส่วนบริการงานวิจัย  |  88 ครั้ง