ประชาสัมพันธ์ โครงการเพิ่มศักยภาพการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดี ๆ สำหรับคณาจารย์และนักวิจัย มฟล.

ส่วนบริหารงานวิจัยขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมกิจกรรม Mentoring System ในวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2565 ภายใต้โครงการ โครงการเพิ่มศักยภาพการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ในกิจกรรมจะพบกับการแชร์ประสบการณ์เทคนิคการสร้างผลงานตีพิมพ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและวิทยากรพี่เลี้ยงจากสำนักวิชาต่าง ๆ ทั้งนี้กิจกรรมจะแยกเป็น 3 สาขา 
  - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  - มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  - วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

กิจกรรมจะมีทั้งหมด 2 วัน จะประกอบด้วยภาคบรรยาย (1 วัน) และการให้คำปรึกษา Manuscript (1 วัน)
ทั้งนี้  อาจารย์และนักวิจัยท่านใดมี Manuscript หรืออยู่ในช่วงกำลังจัดเตรียม สามารถเตรียมเข้าร่วมกิจกรรมได้ครับ และสามารถส่งรายละเอียดและสมัครมาได้ตาม QR CODE
หรือ ลงทะเบียนที่ Link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmd98eSbKq7Q4nrQ-kCBoiwavp-nstkonFIfMF1-LOqbRJlQ/viewform
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ วันวิสาข์ (ไก่) โทร.3659

 |