ประกาศรับข้อเสนอโครงการจัดการความรู้การวิจัย และถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีจากผลงานวิจัย และนวัตกรรม สู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคเหนือ ปี 2565 ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย "โครงการจัดการความรู้การวิจัย และถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565”

Download รายละเอียดและแบบฟอร์ม >>> https://drive.google.com/drive/folders/1F-mit-hgUDIpyflKMFXIEu5RkScH25Jj
สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ >>>  https://forms.gle/tnrQvdANWjUEBPvQ6

ทั้งนี้ สามารถส่งข้อเสนอโครงการ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 23.59 น.

อาจารย์ท่านใดสนใจส่งข้อเสนอโครงการ โปรดประสานมายังคุณพีรพงษ์ ส่วนบริหารงานวิจัย โทร.6389
เพื่อประสานการส่งโครงการกับเครือข่ายภาคเหนือ

 |