บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 1)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 1)

Download คลิกที่นี่ >>>  รายละเอียดทุน (TOR แบบฟอร์ม คู่มือ เอกสารประกอบTRL) 

โดยผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS https://nriis.go.th/Login.aspx พร้อมแนบข้อเสนอโครงการตามรูปแบบ ที่ บพข. กำหนด ทั้ง file word และ pdf ในระบบ
ได้ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน ถึงวันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น. 
ทั้งนี้ บพข. จะใช้ข้อเสนอโครงการจากแบบฟอร์มที่กำหนดในการพิจารณาเท่านั้น

ติดต่อ บพข. โทร 02-109-5432 ต่อ 871-898 Email: pmuc@nxpo.or.th
website บพข.  https://pmuc.or.th/
website วช.    https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11557

 |