รางวัล L'Oreal-UNESCO for Women in Science International Award ประจำปี ค.ศ. 2023

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

L'Oreal Foundation ร่วมกับองค์การยูเนสโก เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์หญิงที่มีผลงานโดดเด่นในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 คน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล L'Oreal-UNESCO for Women in Science International Award ประจำปี ค.ศ. 2023 โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัล จำนวน 100,000 ยูโร เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและส่งเสริมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ 

สามารถศึกษารายละเอียดได้ตามเว็บไซต์ https://www.forwomeninscience.com/challenge/show/43 

โดยการรับสมัครต้องดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ภายในเวลาประมาณ 16.00 น. 
(ตามวันเวลาประเทศไทย)

 

 

 |   |  206 ครั้ง