บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย กรอบการวิจัย "การใช้ประโยชน์ของวัสดุเปลี่ยนสถานะ (PCM)"

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย กรอบวิจัย "การใช้ประโยชน์ของวัสดุเปลี่ยนสถานะ Phase Change Material Application (PCM)" เป้าหมายการประยุกต์ใช้ อาทิ ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาส่วนบุคคล สิ่งทอ พลาสติก การก่อสร้าง

นักวิจัยส่งแบบสรุปแนวคิดโครงการ (Concept Proposal) หรือ วีดีโอการนำเสนอแบบ Pitch Video ประมาณ 5 นาที ประกอบด้วย
   - ชื่อโครงการ
   - กรอบแนวคิดและเทคโนโลยีหลัก
   - วัตถุประสงค์
   - ผลผลิต (Output) 
   - งบประมาณโดยสังเขป 
   - รายชื่อและรายละเอียดทีมวิจัย 

ส่งไปที่/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม E-mail : energy.pmuc@remove-thisgmail.com

ปิดรับสมัครวันที่ 15 ก.ค.65

 

 |