ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ศลช. ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ด้านการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566
ขอบเขตโครงการที่สนับสนุน
       - การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products; ATMPs) รวมถึงชีววัตถุที่เกี่ยวข้อง
       - วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และบรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์
       - การแพทย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ
       - การพัฒนาและผลิตยา สารสกัดสมุนไพร
       - การยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศ

ผู้สนใจขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดในรูปแบบ Hard Copy ส่งไปที่ ศลช. พร้อมทั้งส่ง file word และ pdf ทางอีเมล pmu@tcels.or.th
ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น. 

รายละเอียดทุน >> https://www.tcels.or.th/News/Coming-Soon/Activity-News/3323

 

 |   |  240 ครั้ง