กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ประจำปี 2566

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2566
ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ได้ทางเว็บไซต์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2565 ภายในเวลา 16.30 น.

อ่านประกาศ  >>  https://www.thaimediafund.or.th/wp-content/uploads/2022/09/ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ-ปี-2566.pdf

ดาวน์โหลดเอกสารการเปิดรับข้อเสนอโครงการ  >>  https://www.thaimediafund.or.th/application-and-regulations/

วิธีการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2566  >>  https://www.thaimediafund.or.th/grant-processes/

ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ในช่องทางอื่น ๆ ได้ที่

Website : www.thaimediafund.or.th

Facebook : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

 |   |  193 ครั้ง