12 ก.ย.65 ผอ.MRii อภิปรายรายงานผลฯ ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 30

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มฟล. (MRii) เข้าร่วมการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 30 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) 

เพื่ออภิปรายรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การเพิ่มมูลค่าสมุนไพรด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง/เวชสำอาง ซึ่งคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมพิจารณาเสร็จแล้ว

https://m.youtube.com/watch?v=lUJKvBwXYcw&feature=youtu.be

 |   |  ส่วนบริการงานวิจัย