ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา PMU Talk “นโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของไทย” ในงาน MFU Innovation Day 2022

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

เรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มฟล. เข้ารับฟังการเสวนา หัวข้อ PMU Talk “นโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของไทย” วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ในงาน MFU Innovation Day 2022**
วิทยากรพิเศษ
  1. รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
  2. ผศ.ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์  รองผู้อำนวยการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
ผู้ดำเนินรายการ
  1. ผศ.ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  2. คุณกานต์กุญช์ บำรุงชาติ หัวหน้าส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการเสวนา PMU Talk >> https://forms.gle/nR71WrxbWJEF8R1K9
---

** หวนกลับมาเจอกันอีกครั้ง MFU INNOVATON DAY 2022 วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2565 ** 
ณ อาคาร E-Park กลุ่มอาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโดย สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มฟล.
พบกับกิจกรรมสนุกๆ ภายในงานมากมาย อีกทั้งยังมี ผลงานวิจัยและสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจ 
  - พิธีเปิดงาน MFU InnovationDay 2022 
    โดย ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  - Exhibition  
    ชมบูธนิทรรศการนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ และบูธแสดงสินค้านวัตกรรมจากผู้ประกอบการ
  - PMU Talk
    การเสวนา หัวข้อ “นโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของไทย” 
  - MFU INNO Prize 2022
    พิธีมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งปี แก่นักวิจัย ผู้ประกอบการ และนักศึกษา
  - Workshop กิจกรรมเรียนรู้สู่ประสบการณ์ จากวิทยากรชื่อดังหลายท่าน (สำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า)
    > การจัดการความรู้และเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์โกโก้ EP#1
       โดย อาจารย์ ดร.อมร โอวาทวรกิจ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
    > Perfume : สร้างความทรงจำด้วยกลิ่น
       โดย คุณจิกัญญา วังจันทร์ และคุณวิชญา ศรีเรือนทอง จาก Artistic Lab
    > Aroma Candle
       โดย คุณจิกัญญา วังจันทร์ และคุณวิชญา ศรีเรือนทอง จาก Artistic Lab
    > Business Consulting 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน MFU INNOVATION DAY 2022 >> MFU INNOVATION DAY 2022 

หมายเหตุ ตลอดทั้งกิจกรรมมีการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ณ ชั้น 2 อาคาร E-Park
และจำหน่ายสินค้านวัตกรรมจากผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนของ อว. ณ ชั้น 3 อาคาร E-Park
กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 |   |  142 ครั้ง