10 ม.ค.66 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มฟล.ต้อนรับคณะดูงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

       เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยส่วนบริหารงานวิจัย ร่วมกับ ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ได้ต้อนรับผู้บริหารและคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน 9 ท่าน ณ ห้อง MI Maker Space อาคาร M – Square โซน I - Park

      โดย ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรม กล่าวต้อนรับพร้อมบรรยายการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการดำเนินงานต่างๆ ของหน่วยงาน และคุณศิรินทร์ทิพย์ อรินต๊ะทราย ผู้แทนจากส่วนบริหารงานวิจัย บรรยายด้านการดำเนินงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

 |   |  ส่วนบริการงานวิจัย  |  110 ครั้ง