(27-28 เม.ย.66) เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย มฟล. เข้าร่วมอบรม "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการให้โดนใจผู้ให้ทุน"

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา

เชิญชวนคณาจารย์และนักวิจัย มฟล. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หัวข้อ "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการให้โดนใจผู้ให้ทุน"

วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก วช. และ สวก.

ระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษายน 2566 ในกิจกรรมจะมีทั้งภาคการบรรยายและ Workshop

► หากท่านมีข้อเสนอโครงการ ทั้งงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ สร้างผลงานใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์ นโยบายและสาธารณะ กำลังจะขอยื่นเสนอโครงการ ไม่ควรพลาดสำหรับกิจกรรมดีๆ

► นักวิจัยที่มีข้อเสนอโครงการหรือกำลังพัฒนาข้อเสนอโครงการ ที่มีความสนใจที่จะเข้าร่วม workshop โดยทางส่วนบริหารงานวิจัยจะจัดคิวให้กับท่านเป็นลำดับถัดไป

สมัครตาม QR Code หรือคลิก >> ลงทะเบียน