บพข. ขยายเวลารับข้อเสนอการวิจัย ปี2567 รอบที่ 1 (ถึง 27เม.ย.66)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ขยายเวลารับข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) ปี 2567 (รอบที่ 1) ถึงวันที่ 27 เมษายน 2566 ปิดรับเวลา 17.00 น. (โดยหน่วยงานกดรับรองแล้ว)

อาจารย์ นักวิจัยที่สนใจ โปรดยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ผ่านระบบ NRIIS โดยเมื่อยืนยันการส่งเรียบร้อยแล้ว ต้องแจ้งการส่งขอทุนมาที่ research@mfu.ac.th ภายในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 16.00 น. ระบุรหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย เพื่อส่วนบริหารงานวิจัยจะดำเนินการ "รับรองข้อเสนอโครงการวิจัย" ของท่านในระบบ NRIIS ภายในกำหนดเวลา จึงจะถือว่าการส่งสมบูรณ์  

รายละเอียดทุนและแบบฟอร์ม 
https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11675