21 เม.ย.66 หัวหน้าส่วนบริหารงานวิจัยเข้าร่วมการ Kick off หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC Academy)”

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

        วันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 13.00-16.30 น. คุณกานต์กุญช์ บำรุงชาติ หัวหน้าส่วนบริหารงานวิจัยเข้าร่วมการ Kick off หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC Academy)” จัดโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ผ่านระบบ online เพื่อเฟ้นหานักวิจัยที่ขับเคลื่อนเชิงพื้นที่