รับสมัครชิงทุนโครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ปีที่ 21

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

ตามที่ ลอรีอัลร่วมกับยูเนสโก (UNESCO) หรือองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้ริเริ่มโครงการทุนวิจัย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ (For Women in Science: FWIS) ขึ้น เพื่อสนับสนุนการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์สตรีมาอย่างต่อเนื่อง

โครงการทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการประกาศเปิดรับสมัครชิงทุนโครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ปีที่ 21 โดยจะเดินหน้ามอบทุนวิจัยจำนวนไม่เกิน 5 ทุน ทุนละ 250,000 บาท
ให้แก่นักวิจัยสตรีไทยที่อายุไม่เกิน 40 ปี ที่เป็นเจ้าของงานวิจัยอิสระที่อยู่ในระหว่างดำเนินการใน 2 สาขา คือ วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ซึ่งทุนวิจัยดังกล่าวจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้คร่ำหวอดในวงการวิทยาศาสตร์ไทย ด้วยวิธีการที่โปร่งใสและเป็นธรรม

โดยท่านผู้สนใจ สามารถเข้าไปสมัครออนไลน์ได้ ดังนี้

https://forms.office.com/e/U1TzmpjtFv
(สำหรับสมัครด้วยตนเอง สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2566)

(สำหรับแนะนำผู้สมัคร สามารถแนะนำผู้สมัคร ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2566)

Qr code

**กรอกเอกสารใบสมัคร และเอกสารแนะนำผู้สมัครผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโน้ตบุ๊ค**

 |   |  ส่วนบริการงานวิจัย  |  22 ครั้ง