การยาสูบฯ เปิดรับข้อเสนอเพื่อรับทุนงานวิจัยและพัฒนา หรือนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2567

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

การยาสูบฯ เปิดรับข้อเสนอเพื่อรับทุนงานวิจัยและพัฒนา หรือนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2567

การยาสูบแห่งประเทศไทย เปิดรับข้อเสนอเพื่อรับทุนงานวิจัยและพัฒนา หรือนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2567
ภายใต้กรอบงานวิจัยฯ และเงื่อนไขตามระเบียบการยาสูบแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการให้ทุนฯ

โดยมุ่งเน้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของการยาสูบแห่งประเทศไทย เพื่อลดค่าใช้จ่าย การแก้ไขปัญหาการทำงาน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน พัฒนากระบวนการตลาด การผลิต ผลิตภัณฑ์ การบริการ เพื่อรองรับธุรกิจปัจจุบันและขยายไปในธุรกิจใหม่อันนำไปสู่การสร้างเสริมรายได้ให้กับองค์กร โดยสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมช่วงระยะเวลา 5 ปี

โดยสามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่ วันที่ 15 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ Email: research_dep@thaitobacco.or.th

สอบถามเพิ่มเติม :
1. คุณนภัสศรณ์ โทร 02 229 1252
2. คุณพิรชัช โทร 02 229 1289

รายละเอียด คลิก >>> https://www.thaitobacco.or.th/2024/01/0065389.html?fbclid=IwAR1GQYJ_PBucxwEElhrruFG7E2Sash7eApLX2wQ15KqGs_TbCgUi1o4tzvU

 |   |  ส่วนบริการงานวิจัย  |  67 ครั้ง