บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย แผนงานกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ และบริการของประเทศ (National Quality Infrastructure / NQI) ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่ 2) แผนงานกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ และบริการของประเทศ (National Quality Infrastructure / NQI)

ภายใต้ แผนงาน N44 (S3P20) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และบริการแห่งอนาคต

โดยผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS พร้อมแนบข้อเสนอโครงการตามรูปแบบที่ บพข. กำหนด ทั้ง file word และ pdf ในระบบ ได้ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 (ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 17.00 น.)

หน่วยงานต้นสังกัดต้องกดรับรองเพื่อส่งโครงการในระบบ NRIIS ภายในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น.

ผู้สนใจสามารถศึกษาประกาศข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://pmuc.or.th/nqi2567open2/
และ ผ่านระบบ NRIIS: https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11829

หมายเหตุ
พร้อมเชิญรับฟังรายละเอียดการประกาศรับข้อเสนอโครงการ ในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 – 14.30 น. ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ดังรายละเอียด
Meeting ID: 921 7081 8540
Passcode: 345004

สอบถามเพิ่มเติม :
นักวิเคราะห์แผนงาน โทรศัพท์ 02-109-5432
- ต่อ 808 E-mail: manassawee.jan@nxpo.or.th (ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.มนัสวี จั่นรอด)
- ต่อ 890 E-mail: pitcha.sin@nxpo.or.th (ดร.พิชชา สิงหพันธุ์)


รายละเอียด คลิก >>> https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11829

 |   |  ส่วนบริการงานวิจัย  |  78 ครั้ง