วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการด้าน "สัตว์เศรษฐกิจ" สู่เชิงพาณิชย์ (ปลาสวยงาม ไก่พื้นเมือง และไก่ลูกผสมพื้นเมือง)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและทุนกิจกรรมฯ ด้านสัตว์เศรษฐกิจ ประจำปี 2563 ดังนี้
 

      1) ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมแผนการขับเคลื่อนปลาสวยงาม ประจำปีงบประมาณ 2563
           ข่าวรายละเอียด: https://www.nrct.go.th/fund/เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมแผนการขับเคลื่อนปลาสวยงาม-ประจำปีงบประมาณ-2563
           

      2) ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการผลักดัน “ปลาสวยงามในธรรมชาติ” สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2563
            ข่าวรายละเอียด: https://www.nrct.go.th/fund/ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจเพื่อการผลักดัน-ปลาสวยงามในธรรมชาติ-สู่การผลิตเชิงพาณิชย์-ประจำปีงบประมาณ-2563
   

       3) ประกาศรับข้อเสนอทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนา “ไก่พื้นเมือง และไก่ลูกผสมพื้นเมือง” สู่เชิงพาณิชย์
              ข่าวรายละเอียด:  https://www.nrct.go.th/fund/เปิดรับข้อเสนอขอรับทุนทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนา-ไก่พื้นเมือง-และไก่ลูกผสมพื้นเมือง-สู่เชิงพาณิชย์

        ส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนัตกรรม มฟล. จึงขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัยทุกท่าน ทั้งนี้ หากอาจารย์ท่านใดสนใจ สามารถส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ที่ http://nriis.nrct.go.th/Default.aspx ภายในวีนที่ 20 กรกฎาคม 2563 นี้

 |   |  404 ครั้ง