โอกาสดี ห้ามพลาด!!! โครงการอบรม "การบริหารจัดการ SMART FARM ในยุค Digital"

Category: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา

        ส่วนบริหารงานวิจัย  ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ "การบริหารจัดการ SMART FARM ในยุค Digital" ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00-11.30 น. วิทยากรโดยคุณอาทิตย์ จันทร์นนทชัย ผู้ก่อตั้ง บริษัท ฟาร์มโตะไทยแลนด์ จำกัด การบูรณาการธุรกิจในด้านเกษตร IT การตลาด การจัดการ Logistic เข้าด้วยกัน งานนี้ไม่ควรพลาด การบรรยายผ่านระบบ ZOOM

 

| writer Olan Wanchai |