นักวิจัยต้องรู้!!! โครงการอบรมในหัวข้อ "พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 มาตรา 52 และ 53 กับงานวิจัย"

Category: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา

       ส่วนบริหารงานวิจัย ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ "พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 มาตรา 52 และ 53 กับงานวิจัย"ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากรจากกรมวิชาการเกษตร นักวิจัยที่ดำเนินการเกี่ยวกับพืชและสิ่งมีชีวิตที่ขึ้นบนดินไม่ควรพลาด การบรรยายผ่านระบบ ZOOM

 

| writer Olan Wanchai |