เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation Grant) ประจำปีงบประมาณ 2564

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยฝ่ายนวัตกรรเพื่อเศรษฐกิจ เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation Grant) ประจำปีงบประมาณ 2564! 
.
คืออะไร?:
ทุนให้เปล่า (grant) แบบอุดหนุนบางส่วน (matching fund) มูลค่าไม่เกิน 5,000,000 บาท สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม (prototype) และทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน (efficiency) ในสภาพแวดล้อมจริง (หรือใกล้เคียง) โดยต้นแบบดังกล่าวต้องมีความเป็นนวัตกรรมระดับประเทศขึ้นไป ในด้านผลิตภัณฑ์ (product) บริการ (service) หรือกระบวนการ (process) และสามารถสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่กำหนด (theme) ได้
.
สาขาที่เปิดรับสมัคร:
1. ธุรกิจนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ (Healthcare Business)
2. ธุรกิจนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (AgTech & FoodTech Innovation-Driven Enterpriese)
.
สมัครเลยที่: mis.nia.or.th/ ;
(ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 นี้เท่านั้น!!)
.
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม:
drive.google.com/drive/folders/1RMF1LTbh7AYykwd-AwDbmQJmxPRcl22J;
.
ติดต่อสอบถาม:
Email: thematic@nia.or.th
Tel.: 02-017-5555 ต่อ 525 (จิตรภณ) หรือ 411 (สุทธิรักษ์)

 

 |   |  567 ครั้ง