เปิดรับสมัครโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis Innovation Contest 2020/21

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

เมืองนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย FI Accelerator ร่วมกับ Food Factors บริษัทในเครือบุญรอดบริวเวอรี่, บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis Innovation Contest 2020/21

ภายใต้สองหัวข้อการประกวดดังนี้

1. นวัตกรรมจากมรดกภูมิปัญญาอาหาร (Food Heritage Innovation)

2. นวัตกรรมอาหารสำหรับชีวิตการใช้ชีวิตแห่งอนาคต (Future Lifestyle Food Innovation)

1.รุ่น “Light weight” สำหรับนิสิต-นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี (กลุ่มละ 3-6 คน* ตามเงื่อนไขในประกาศ)

2.รุ่น “Heavy weight” สำหรับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และ บุคคลทั่วไป (กลุ่มละ 2-3 คน * ตามเงื่อนไขในประกาศ)

ชิงรางวัลรวมทั้งสามรุ่นมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท และโอกาสพิเศษเพิ่มเติม อาทิ

ทริปศึกษาดูงานนวัตกรรมอาหารในต่างประเทศพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา (สำหรับรุ่น Light weight)

โอกาสแสดงผลงานใน THAIFEX2021 และโอกาสในการร่วมงานกับ Food Factors บริษัทในเครือบุญรอดบริวเวอรี่ รวมถึงโปรแกรมสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อต่อยอดโอกาสทางธุรกิจของเมืองนวัตกรรมอาหาร

ขั้นตอนการสมัครเข้าประกวด

1. เลือกหัวข้อการแข่งขัน

2. จัดทำเอกสารนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมในรูปแบบ Powerpoint (ส่งไฟล์เป็น .pdf) ไม่เกิน 15 หน้าให้มีองค์ประกอบครบตามข้อกำหนด

3. สมัครและอัพโหลดเอกสารดังกล่าวผ่านลิงก์/QR-Code ภายในวันที่ 22 พ.ย. 63

- ลิงก์สมัคร รุ่น “Light weight” https://forms.gle/S32eyK3kvVhbDjuN9

- ลิงก์สมัคร รุ่น “Heavy weight” https://forms.gle/pB9PDDi9PYZ7AiRB6

4. รอประกาศผลผ่าน Facebook Page: FI Innovation Contest ในวันที่ 27 พ.ย. 63

สามารถติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Facebook Page : FI Innovation Contest

 |